Твоята кариера в Lindt & Sprűngli

В Lindt & Sprűngli има среда, в която отговорни и про-активни хора, с хъс и предприемачески дух работят като екип за постигането на отлични резултати.

Ние оперираме на глобално ниво и разбираме важността на различнията.

Предлагаме предизивкателна кариера в динамична среда, където ще разчитаме на вашите технически умения и идеи. Ние напълно ви окуражаваме да развивате потенциала си, а постиженията ви са забелязвани и възнаграждавани.